На 25. седници чланови Градског већа усвојили су свих 19 предлога одлука колико је било на дневном реду.
Међу најзначајнијим свакако је предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Бора за 2018. годину.
„Пуњење буџета прошле године било је 83 одсто, а извршење нешто више од 73 одсто што је заиста добро у односу на планирана средства у износу од око 2,5 милијарде динара. Евидентно је да се буџет града Бора из године у годину увећава, а како се буџет буде увећавао тако ће се и град развијати. Ми смо израдили неколико стратешких планова и на тај начин ћемо сва средства која увећавају буџет распоређивати на унапређење живота наших суграђана у селу и граду” рекао је градоначелник Бора Александар Миликић.
Чланови већа усвојили су и предлог Оперативног плана одбране од поплава вода другог реда на територији града Бора за 2019. годину, као и предлог програма за спровођење пољопривредне политике за град Бор у 2019. години којим су предвиђене субвенције пољопривредним произвођачима у износу од 25 милиона динара, десет више у односу на 2018.годину.
На седници су усвојени и предлози о накнадама за коришћење јавних путева и јавних површина на територији Града Бора, као и предлог програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја. Чланови већа усвојили су и предлоге решења о давању сагласности на програме пословања јавних установа у Бору за 2019. годину, а на дневном реду наредне седнице Скупштине града Бора наћи ће се и предлог одлуке о разрешењу и именовању директора Туристичке организације Бор, за кога је, након спроведеног конкурса, предложен досадашњи в.д. директора Маја Бакоч.