Чланови Градског већа усвојили су на 21.седници 16 предлога одлука. Међу најзначајнијим свакако су предлози одлука о јавним расправама, зборовима грађана, додели признања, оснивању Савета за међунационалне односе, Комисије за родну равноправност, Корисничког савета јавних служби и Савета за младе, што представља усклађивање са новим законом и Статутом града.
Овим одлукама предложено је обавезно укључивање грађана у доношење јавних прописа, у поступцима припреме буџета града, доношење статута, планова развоја, одређивање стопа изворних прихода и током припремања урбанистичких и просторних планова. Посебном одлуком предвиђена је и процедура сазивања зборова грађана. Ове одлуке су изузетно значајне за укључивање грађана у доношење одлука и транспарентност у раду.“ истакао је градоначелник Александар Миликић.
Између осталих, усвојени су и предлози о разрешењу директора ЈКП „3.Октобар“ Бор и в.д. директора Јавног предузећа за стамбене услуге и ЈКП „Водовод“ Бор, због спроведених конкурса за избор директора. Чланови већа усвојили су и предлог о давању сагласности на јемство које ЈП за стамбене услуге даје за одобравање кредита борској Топлани за плаћање енергената за претходну и ову грејну сезону.