Данас су у Бору одржане 16. и 17. седница Градског већа на којима је усвојено седам предлога Одлука и Решења. Чланови Градског већа усвојили су Одлуку о давању сагласности на отпис дуга по основу уступљених прихода РТБ Бор- група РББ д.о.о и РТБ Бор-група ТИР д.о.о што представља формализацију правоснажно усвојеног и извршеног Унапред припремљеног плана реорганизације (УППР). На седницама су усвојене и Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Бора за 2018.годину, као и Одлука о такси превозу путника и лимо сервису на територији града Бора која се усклађује са изменама Закона о превозу путника у друмском саобраћају и предвиђа нове услове за возаче и возила, а којој је претходио састанак са представницима удружења таксиста. Чланови већа усвојили су и предлог Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији града Бора, која се усваја на период од четири године и којом се задржава постојећа мрежа школа, као и предлоге Решење о давању у закуп локација за постављање киоска.