• Предузећа и установе
  • Извештаји о раду
  • БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ И ЈАВНО КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА