JN OU 37-R/2017 Asfaltiranje ulica, trotoara, parkinga i igrališta u gradu,

JN OU 38-R/2017 Asfaltiranje ulica i puteva po selima,

JN OU 6-R/2017 Krpljenje udarnih rupa na ulicama u gradu i opštinskim putevima,

JN OU 10-R/2017 Letnje održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva,

JN OU 13-D/2017 Električna energija – javna rasveta u opštini Bor,

JN OU 29-U/2017 Objavljivanje oglasa za urb. planove u štampanim medijima,

JN OU 31-R/2017 Investiciono održavanje prostorija bioskopa u MZ Zlot,

JN OU 14-U/2017 Objavljivanje i oglašavanje u elektronskim medijima,

JN OU 1-D/2017 Toneri, kertridži i riboni za štampače i fotokopir aparate OU Bor,

JN OU 7-R/2017 Tekuće popravke i održavanje putne mreže,

JN OU 25-R/2017 Montaža i demontaža oglasnih tabli,

JN PS 1-U/2017 Prenos sednica Skupštine na televiziji i radiju,

JN OU 6-U/2017 Usluge uklanjanje nelegalnih objekata (manjih montažnih, pomoćnih , drugih građevinskih objekata i školjki automobila), usluge iseljenja bespravno useljenih lica,

JN OU 8-R/2017 Održavanje betonskih staza i stepeništa,

JN OU 12-R/2017 Održavanje javnih česmi i fontana,

JN OU 3-D/2017 Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih,

JN PO 2-U/2017 Usluge informisanja javnosti (emitovanje emisija o radu organa),

JN PO 1-U/2017 Reprezentacija (ugostiteljske usluge i usluge smeštaja gostiju),

JN OU 9-R/2017 Održavanje atmosferske kanalizacije,

JN OU 11-R/2017 Održavanje javne rasvete,

JN OU 15-R/2017 Autobuska stajališta,

JN OU 3-U/2017 Osiguranje vozila,

JN OU 33-R/2017 Investiciono održavanje objekta Doma kulture Veliki Krivelj,

JN OU 8-D/2017 Pogonsko gorivo i ulja za službena vozila,

JN OU 32-R/2017 Investiciono održavanje objekta Doma kulture Mali Krivelj,

JN OU 28-U/2017 Objavljivanja oglasa, konkursa u sl. u štampanim medijima (dnevni list)

 

English EN Serbian SR
Promeni veličinu fonta
Kontrast