Održana je 66. sednica Opštinskog veća opštine Bor, na kojoj je izglasano 34 predloga Odluka, koji će biti prosleđeni odbornicima Skupštine opštine Bor na odlučivanje.

Tačka 2. povučena je sa dnevnog reda, radi dodatnog razmatranja, a dodate su sledeće tačke: Predlog Odluke o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru opštine Bor za 2015. godinu; Predlog Odluke o dopuni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod” Bor sa Zakonom o javnim preduzećima; Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove sportski centar “Bor” u Boru; Predlog Rešenja o razrešenju direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Biznis inkubator centar” Bor; Predlog Rešenja o imenovanju direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Biznis inkubator centar” Bor; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornih odbora javnog i javnih komunalnih preduzeća za davanje sredstava obezbeđenja za kreditno zaduženje Javnog preduzeća za stambene usluge “Bor”, za potrebe Javnog komunalnog preduzeća “Toplana”.

English EN Serbian SR
Promeni veličinu fonta
Kontrast