Установа ,,Центар за културу општине Бор врши упис нових чланова за следеће радионице и школе:

  • Драмски студио за децу

Узраст: од 9 година и старији

  • Школа гитаре

Узраст: од 7 година и старији

  • Школа фолклора

-Узраст: од 4 до 6 година

-Млађи и старији узрасти припремних ансамбала

Узраст: од 7 до 15 година

  • Ликовна радионица

Без обзира на узраст

  • Градски хор

Средњешколски узраст и старији

  • Школа плеса

Група за децу школског узраста

Група за одрасле

  • Школа за обуку младих у домену свирања традиционалних инструмената

За млађу популацију

  • Школа етно певања

Школски узраст

  •  Креативно- едукативне радионице за децу

Узраст: од 7 до 12 година

Упис нових чланова траје до 15. октобра 2016. године

Информације на телефон: 030/424-546