Након одржане 27. седнице Скупштине општине на којој су одборници разрешили функције председника Општине Бор Живорада Петровића, одржана је 28. седница СО на којој су одборници изабрали новог председника Општине, заменика председника Општине и чланове Општинског већа.
Председник Општине Бор је Александар Миликић, а заменик председника Општине Бор је Јасмина Орлић.
Чланови Општинског већа су: Саша Виденовић, Сашка Милошевић, Љубиша Репеђић, Данијел Алексић, Добрица Ђурић, Тамара Пауновић, Милена Станојковић и Игор Јанковић.