Bor i okolina po svojim prirodnim obeležjima predstavljaju jednu od najinteresantnijih geografskih celina u Srbiji zahvaljujući geografskom sastavu, morfologiji i geologiji terena, klimatskim uslovima i složenom istorijskom razvoju živog sveta.

U prirodne resurse Bora ne spadaju samo nalazišta ruda bogatih bakrom i zlatom, već se u njegovoj neposrednoj blizini nalaze i oaze netaknute prirode.

Važnu specifičnost opštine, koja nije karakteristična za industrijski razvijene sredine sa visokim stepenom zagađenosti životne sredine, predstavljaju prirodni uslovi za razvoj turizma. Ističu se visovi Crnog vrha, planina Stol, Veliki i Mali Krš, krečnjačka površ Dubašnica, zlotske pećine Vernjikica i Lazareva, sa izvanrednim pećinskim ukrasima. Na toj osnovi izgrađeni su smeštajni, rekreacioni i drugi infrastrukturni objekti.

Zapadni deo Borske opštine pripada planinskom kompleksu Južnog Kučaja. Svojom atraktivnošću i raznovrsnošću površinskih oblika reljefa ističe se kraška površ Dubašnica, površine od oko 70 km2. Reke koje poniru na zapadnoj površi Dubašnice, izviru na istočnom obodu, na kontaktu krečnjačkih i vulkanskih stena. Izuzetno kvalitetna voda za piće se koristi za vodosnabdevanje stanovnika Bora.
Zlotske pećine i kanjon Zlotske reke pored prirodnih lepota odlikuje prisustvo retkih vrsta flore i faune. Do sada je istraženo 116 pećina i 14 jama. Za turističke posete uređena je Lazareva prećina.
Istočni deo zahvataju planine: Stol, Mali i Veliki Krš, Deli Jovan i Gornjanska visoravan. Površina ovih krečnjačkih grebena i prostora iznosi oko 50 km2.

Prema podacima iz Lokalnog ekološkog akcionog plana na teritoriji opštine Bor zaštićeno je samo područje Lazarevog kanjona sa pećinama kao spomenik prirode 1. kategorije (staralac Srbija šume), područje Brestovačke banje kao kulturno-ambijentalna celina i opštinskom odlukom manje područje klisure Ravne reke pokraj Donja Bele Reke (staralac mesna zajednica sela).
Za zaštitu su, kao delovi nacionalne i evropske ekološke mreže, evidentirana područja Stola, Velikog i Malog krša i Deli Jovana kao centri biodiverziteta određenih vrsta flore i faune. Postoji i inicijativa za zaštitu Dubašnice kao područja očuvanog i vrednog geološkog nasleđa, odnosno geoparka krasa.
Šume su pluća ovog kraja, čuvari vode i ekonomski resurs koji se neracionalno koristi. Njihova obnova, zaštita i unapređenje ima veliki ekološki i ekonomski značaj. Šumsko zemljište zahvata 43.098 ha opštine.

Od ukupne površine opštine Bor, 86% je pod izrazitim antropogenim uticajem a 14% je prostor očuvane prirode. Brestovačka banja – lekovita svojstva njenih voda, Borsko jezero i Crni vrh su lokaliteti za odmor, rekreaciju, sport, lov, itd. Prostor opštine Bor raspolaže obnovljivim prirodnim resursima čije bi održivo korišćenje omogućilo: privredni razvoj lokalne zajednice, razvoj turizma, razvoj sela, smanjenje siromaštva, povećanje zaposlenosti, zaštitu i očuvanje prirodnih resursa.