Poštovani,

Korišćenjem ovog servisa u mogućnosti ste da postavite pitanje Gradonačelniku.

U polja „Adresa Vaše e-pošte“ i „Broj telefona“ unosite kontakt podatke na koje želite da Vam pošaljemo odgovor.


 

Vaše ime i prezime (obavezno)

Adresa Vaše e-pošte (obavezno)

Broj telefona

Naslov

Pitanje