Оглас ЈП БОР издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 10 .07.2020


Оглас ЈП БОР издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 26 .06.2020


ОГЛАС – ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БОРА ЈАВНИМ  НАДМЕТАЊЕМ 16.06.2020.


Оглас ЈП БОР издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 12 .06.2020


Оглас ЈП БОР издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 29 .05.2020


Оглас ЈП БОР издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 11 .05.2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ИЗ ОБЈАВЉЕНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ


ОГЛАС – ЗА ОТУЂЕЊЕ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БОРА ЈАВНИМ  НАДМЕТАЊЕМ


Оглас ЈП БОР издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 05 .03.2020


Оглас ЈП БОР издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 06 .02.2020


Оглас ЈП БОР издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  14.01.2020


Оглас – Јавна презентација урбанистичког пројекта


Оглас ЈП БОР издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  17.12.2019


Оглас ЈП БОР издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  05.12.2019


Оглас ЈП БОР издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  15.11.2019


Оглас ЈП БОР издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  24.10.2019