Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 10.07.2020


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 26.06.2020


ОГЛАС – ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БОРА ЈАВНИМ  НАДМЕТАЊЕМ  16.06.2020.


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 12.06.2020


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 29.05.2020


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 11.05.2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ИЗ ОБЈАВЉЕНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ


ОГЛАС – ЗА ОТУЂЕЊЕ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БОРА ЈАВНИМ  НАДМЕТАЊЕМ


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 05.03.2020


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 06.02.2020


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  14.01.2020


Оглас – Јавна презентација урбанистичког пројекта


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  17.12.2019


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  05.12.2019


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  15.11.2019


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  24.10.2019