Spisak zahteva koji se podnose u Odeljenju za privredu i društvene delatnosti – Odsek za društvene delatnosti :

PO REPUBLIČKIM PROPISIMA

Po Zakonu o finasijskoj podršci porodici sa decom :

– Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak –  obrasci su  propisani republičkim propisima i mogu se dobiti na šalteru u uslužnom centru

– Spisak potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava na dečiji dodatak

– Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak –  obrasci su propisani republičkim propisima i mogu se dobiti na šalteru u uslužnom centru

– Spisak potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak

– Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva

– Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

– Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta

– Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta

– Spisak potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Po Uredbi o energetski ugroženom kupcu :

– Zahtev za izdavanje rešenja o energetski ugroženom kupcu

– Zahtev za izdavanje rešenja o energetski ugroženom kupcu ( član 2. stav 2. Uredbe  )

Po Pravilniku o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku (Službeni glasnik RS, br.16/2010 ) :

– Zahtev/ inicijativa komisiji za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku za pokretanje postupka procene ( zahtev interresornoj Komisiji )

Po propisima iz boračko-invalidske zaštite :

– Zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

– Zahtev za priznavanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida

– Zahtev za priznavanje svojstva  civilnog invalida rata

– Zahtev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po umrlom vojnom invalidu

– Zahtev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po palom brocu

– Zahtev za priznavanje prava na jednokratnu pomoć u slučaju smrti vojnog invalida

– Zahtev za ostvarivanje prava na mesečno novčano primanje

– Zahtev za dodelu ortopedskog pomagala

PO ODLUKAMA SKUPŠTINE GRADA BORA

Po Odluci o osnivanju budžetskog Fonda za populacionu politiku :

– Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu troškova vantelesne oplodnje

– Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama do navršene prve godine života deteta

– Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć porodiljama

Po Odluci o finasiranju celodnevnog boravka trećeg deteta:

– Zahtev za priznavanje prava na finansiranje celodnevnog boravka trećeg deteta