Na današnjoj 14. po redu sednici Skupštine grada Bora, na dnevnom redu našla se trideset jedna odluka, koliko ih je i usvojeno od strane odbornika.

Na početku sednice prihvaćena je odluka o prestanku mandata odborniku Srpske napredne stranke Radoju Pantoviću, koji je podneo ostavku i potvrđen mandat novom odborniku Aleksandru Bačiloviću, takođe sa liste Srpske napredne stranke.

Na sednici je, između ostalog, usvojena odluka o pokretanju postupka poveravanja gradskog i prigradskog prevoza, koji bi od naredne godine trebalo da bude organizovan u formi javno privatnog partnerstva i to na duže vreme, ne preko javnih tendera kao do sada. Prihvaćene su i odluke da se vlasništvo nad borskim aerodromom prenese sa grada na Republiku Srbiju i da se od sredine naredne godine zabrani upotreba plastičnih kesa kao ambalaže u Boru.

Odbornici su većinom glasova usvojili i izmene i dopune programa poslovanja i subvencija borske Toplane i Zoološkog vrta, zaključke o poslovanju javnog sektora u prva tri meseca ove godine i izveštaje o radu javnih ustanova i Gradske uprave u 2019. godini.

D n e v n i    r e d

 1. Predlog Odluke o prestanku mandata odborniku Skupštine grada Bora;
 2. Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine grada Bora;
 3. Predlog Odluke o pokretanju postupka poveravanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Bora;
 4. Predlog Odluke o prenosu prava javne svojine grada Bora u javnu svojinu Republike Srbije na nepokretnostima aerodroma Bor;
 5. Predlog Odluke o uslovima i načinu za korišćenje kesa kao ambalaže za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga;
 6. Predlog Strategije upravljanja rizicima u organima grada Bora za period od 2020. do 2022. godine;
 7. Predlog Zaključka o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.2020. god. do 31.03.2020. godine;
 8. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor za 2020. godinu;
 9. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor za 2020. godinu;
 10. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „ Zoološki vrt“ Bor za 2020. godinu;
 11. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa  korišćenja subvencija Javnog preduzeća „ Zoološki vrt“ Bor za 2020. godinu;
 12. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cenovnika usluga korišćenja posebnog parkirališta Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge „Bor“ Bor za godinu;
 13. Predlog Rešenja o prestanku mandata članu Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Toplana“ Bor;
 14. Predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “ Toplana“ Bor;
 15. Predlog Rešenja o prestanku mandata članu Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća“ 3.oktobar“ Bor;
 16. Predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “ 3.oktobar“ Bor;
 17. Predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Bor;
 18. Predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Bor;
 19. Predlog Rešenja o otuđenju poslovnog prostora u javnoj svojini grada Bora;
 20. Predlog Rešenja o otuđenju kp.br.2035/107 K.O. Bor I u Ul. Jovana Dučića Stanković Stefanu iz Bora;
 21. Izveštaj o radu Gradske uprave grada Bora za 2019.godinu;
 22. Izveštaj o radu Narodne biblioteke Bor za 2019. godinu;
 23. Izveštaj o radu Muzeja rudarstva i metalurgije ”Bor” u Boru za 2019. godinu;
 24. Izveštaj o radu Ustanove ”Centar za kulturu grada Bora” u Boru za 2019. godinu;
 25. Izveštaj o radu Ustanove Sportski centar ”Bor” u Boru za 2019. godinu;
 26. Izveštaj o radu Predškolske ustanove ”Bambi” Bor za 2019. godinu;
 27. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad ”Bor” u Boru za 2019. godinu;
 28. Izveštaj o radu Doma zdravlja Bor za 2019. godinu;
 29. Izveštaj o radu Turističke organizacije ”Bor” za 2019. godinu;
 30. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Narodne biblioteke Bor za 2019. godine;
 31. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Ustanove ”Centar za kulturu grada Bora” za 2019. godinu.
English EN Serbian SR
Promeni veličinu fonta
Kontrast