Odeljenje za inspekcijske poslove obavlja poslove koji se odnose na: poslove komunalne, saobraćajne, građevinske, inspekcije zaštite životne sredine, prosvetne inspekcije, budžetske inspekcije, kao i poslove drugih inspekcija koje Republika poveri Gradu; pripremanje nacrte propisa iz svoje oblasti; sprovođenje postupaka iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u skladu sa zakonom, kao i proveru zakonitog korišćenja stanova i zajedničkih prostorija i obaveštavanje nadležnih organa o utvrđenom stanju; sprovođenje izvršnog postupka za Gradsku upravu; rušenje bespravnih objekata; naplatu troškova izvršenja prinudnog izvršenja inspektora i ostalih izvršnih rešenja Gradske uprave. Pruža stručnu pomoć strankama u ostvarivanju prava pred Gradskom upravom – iz delokruga rada Odeljenja. Vrši i druge poslove koje mu naloži načelnik Gradske uprave u okviru svog delokruga rada.

Načelnik: Slobodan Stoičevski, diplomirani inženjer mašinstva

tel: 030 425 080

mejl: inspekcija@bor.rs; slobodan.stojcevski@bor.rs