– Obaveštenja o radu Gradske Uprave za vreme trajanja vanrednog stanja možete videti OVDE


U skladu sa članom 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije (Sl. Glasnik RS br. 30/2018) obaveštava se javnost da Grad Bor pristupa početku izrade Plana razvoja grada Bora za period 2021-2028. godine, o čemu je na sednici Skupštine grada Bora dana 10.03.2020. godine doneta Odluka o izradi plana razvoja grada Bora za period 2021-2028. godine


– Gradska uprava Bor  – Odeljenje za urbanizam, građevinske, komunalne, imovinsko – pravne i stambene poslove oglašava javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – tehničke razrade privredno – industrijskog kompleksa „SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO BOR“, Investitor: „Serbia Zijin Bor Copper doo Bor

Idejno rešenje

Urbanistički projekat


Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta : Izvođenje rudarskih radova u okviru eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina na lokaciji Čukaru Peki

–  Obaveštenje – Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta : Izvođenje rudarskih radova u okviru eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina na lokaciji Čukaru Peki 


– Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda po javnom pozivu br. RHP-W7-/PC3-2019 za pribavljanje nepokretnosti-stanova u javnu svojinu republike srbije na teritoriji grada Bor objavljenim dana 9. aprila 2019. godine


Obaveštenje o javnom uvidu u javnoj raspravi i prezentaciji Izveštaja o bezbednosti za kompleks Ogranak TIR Bor, u Boru, operatera SERBIA ZIJIN BOR COOPER d.o.o. Bor Ogranak TIR Bor


– Broj zaposlenih i pregled finansijskih podataka za mesec jun 2019. godine za Skupštinu grada, Gradonačelnika, Gradsko veće, Gradsko javno pravobranilaštvo i Gradsku upravu


– Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora putem javnog nadmetanja 09.07.2019


– Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Bora za 2020. godinu


– Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Bora za 2020. godinu


– Broj zaposlenih i pregled finansijskih podataka za mesec maj 2019. godine za Skupštinu grada, Gradonačelnika, Gradsko veće, Gradsko javno pravobranilaštvo i Gradsku upravu


Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Bora za 2019. godinu

– Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Bora za 2019. godinu

– Obrazloženje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Bora za 2019. godinu 

– Obrazac za komentare

– Zaključak o sprovođenju javne rasprave za Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Bora za 2019. godinu

– Program javne rasprave o Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Bora za 2019. godinu

– Izveštaj o javnoj raspravi


U skladu sa članom 4. Odluke o javnim raspravama („Službeni list Grada Bora“ broj 8/19) Gradska uprava Grada Bora obaveštava javnost da je otpočela sa radom na pripremi Izmene i dopune Odluke o budžetu Grada Bora za 2019. godinu.


– Broj zaposlenih i pregled finansijskih podataka za mesec april 2019. godine za Skupštinu grada, Gradonačelnika, Gradsko veće, Gradsko javno pravobranilaštvo i Gradsku upravu


JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA  (od 30.4.2019. do 15.5.2019. godine). –  LPA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH PUTEVA  NA TERITORIJI GRADA BORA (od 30.4.2019. do 15.5.2019. godine). – SAOBRAĆAJ


 – Obaveštenje o nacrtu odluke o naknadama za korišćenje javnih površina koju donosi Skupština grada Bora


– Broj zaposlenih i pregled finansijskih podataka za mesec mart 2019. godine za Skupštinu grada, Gradonačelnika, Gradkso veće, Gradsko javno pravobranilaštvo i Gradsku upravu


– PREDLOG ZA UTVRĐIVANJE RANG LISTE KATEGORISANIH SPORTSKIH ORGANIZACIJA U GRADU BORU U 2019. GODINI

– RANG LISTA KATEGORISANIH SPORTSKIH ORGANIZACIJA U GRADU BORU U 2019. GODINI


– Broj zaposlenih i pregled finansijskih podataka za mesec februar 2019. godine za Skupštinu grada, Gradonačelnika, Gradsko veće, Gradsko javno pravobranilaštvo i Gradsku upravu


– Broj zaposlenih i pregled finansijskih podataka za mesec januar 2019. godine za Skupštinu grada, Gradonačelnika, Gradsko veće, Gradsko javno pravobranilaštvo i Gradsku upravu


– Poziv na usmenu raspravu u cilju sporazumnog određivanja naknade za eksproprisane nepokretnosti –  Živković M., Stanimirović P., Stanković D., Stuparević D.


– Obaveštenje o obavezi godišnjeg izveštavanja za lokalni registar izvora zagađivanja

Obrasci za izveštavanje


– Obaveštenje o uvidu u Poseban birački spisak nacionalnih manjina u vezi predstojećih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanih za 04. novembar 2018. godine


– Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada bora za 2019. godinu

Obrazac zahteva – pravo prečeg zakupa – stočarstvo

Obrazac zahteva – pravo prečeg zakupa – infrastruktura

– Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Bora za 2019. godinu

Obrazac zahteva – korišćenje bez naknade


Obaveštenje o konačnoj listi reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 17. stambenih jedinica u zakup sa mogućnošću kupovine


– Obaveštenje o objavljivanju odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom stambene zajednice u zakup sa mogućnošću kupovine.


Javni poziv svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima za podnošenje predloga za utvrđivanje naziva ulica, trgova i zaselaka na teritoriji opštine Bor


– Spisak udruženja građana na teritoriji grada Bora


JAVNI UVID U

Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u slivu Borske reke i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju kolektora i postrojenja za prečićavanje otpadnih voda u slivu Borske reke (SPU)

Plan detaljne regulacije za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u slivu Borske reke – Radna verzija nacrta plana

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

Grafički prilozi


– Broj zaposlenih i pregled finansijskih podataka za mesec mart 2018. godine za Skupštinu opštine, Predsednika opštine, Opštinsko veće, Opštinsko javno pravobranilaštvo i Opštinsku upravu


– Broj zaposlenih i pregled finansijskih podataka za mesec februar 2018. godine za Skupštinu opštine, Predsednika opštine, Opštinsko veće, Opštinsko javno pravobranilaštvo i Opštinsku upravu


– Protokol o međusektorskoj saradnji na prevenciji i zaštiti dece i učenika završnih razreda srednjih škola, od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na teritoriji opštine Bor


 

Tekstualni deo                                 Grafički deo


– Broj zaposlenih i pregled finansijskih podataka za mesec januar 2018. godine za Skupštinu opštine, Predsednika opštine, Opštinsko veće, Opštinsko javno pravobranilaštvo i Opštinsku upravu


– Broj zaposlenih i pregled finansijskih podataka za mesec decembar 2017. godine za Skupštinu opštine, Predsednika opštine, Opštinsko veće, Opštinsko javno pravobranilaštvo i Opštinsku upravu


– Broj zaposlenih i pregled finasijskih podataka za mesec novembar 2017. godine za Skupštinu opštine, Predsednika opštine, Opštinsko veće, Opštinsko javno pravobranilaštvo i opštinsku upravu


– REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA BOR OPŠTINSKA UPRAVA  Oglašava JAVNI UVID U

Nacrt Plana generalne regulacije gradskog naselja Bor i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije gradskog naselja Bor na životnu sredinu

OGLAS           KARTE            SKICE              INFRASTRUKTURA              PLAN GENERALNE REGULACIJE              SPU


– Obaveštenje o pomeranju termina održavanja javne sednice


– Broj zaposlenih i pregled finasijskih podataka za mesec oktobar 2017. godine za Skupštinu opštine, Predsednika opštine, Opštinsko veće, Opštinsko javno pravobranilaštvo i opštinsku upravu


– Broj zaposlenih i pregled finasijskih podataka za mesec septembar 2017. godine za Skupštinu opštine, Predsednika opštine, Opštinsko veće, Opštinsko javno pravobranilaštvo i opštinsku upravu


– Broj zaposlenih i pregled finasijskih podataka za mesec avgust 2017. godine za Skupštinu opštine, Predsenika opštine, Opštinsko veće, Opštinsko javno pravobranilaštvo i opštinsku upravu


Registar nacionalnog internet domena uz podršku Opštine i RTB Bor organizuje u hotelu Jezero besplatan jednodevni seminar za male privrednike

POSLOVANJE NA INTERNETU

– OBAVEŠTENJE O POZIVU ZA PODNOŠENJE PONUDA

– Broj zaposlenih i pregled finasijskih podataka za mesec jun 2016. godine

– OBAVEŠTENJE o izdatom poslovnom  prostoru

– OBAVEŠTENJE GRAĐANIMA O UVIDU U JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK RADI VRŠENJA PROMENA

– OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – žičara partija 2

– OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – žičara partija 1

– OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – nabavka vozila

– OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – nabavka električne energije

– KOMISIJA ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA – OBAVEŠTENJE