– Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда по јавном позиву бр. RHP-W7-/PC3-2019 за прибављање непокретности-станова у јавну својину републике србије на територији града Бор објављеним дана 9. априла 2019. године


Обавештење о јавном увиду у јавној расправи и презентацији Извештаја о безбедности за комплекс Огранак ТИР Бор, у Бору, оператера SERBIA ZIJIN BOR COOPER д.о.о. Бор Огранак ТИР Бор


– Број запослених и преглед финансијских података за месец јун 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


– Одлука о издавању у закуп пословног простора путем јавног надметања 09.07.2019


– Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора за 2020. годину


– Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора за 2020. годину


– Број запослених и преглед финансијских података за месец мај 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Града Бора за 2019. годину

– Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Града Бора за 2019. годину

– Образложење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину 

– Образац за коментаре

– Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину

– Програм јавне расправе о Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину

– Извештај о јавној расправи


У складу са чланом 4. Одлуке о јавним расправама („Службени лист Града Бора“ број 8/19) Градска управа Града Бора обавештава јавност да је отпочела са радом на припреми Измене и допуне Одлуке о буџету Града Бора за 2019. годину.


– Број запослених и преглед финансијских података за месец април 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА  (од 30.4.2019. до 15.5.2019. године). –  ЛПА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА (од 30.4.2019. до 15.5.2019. године). – САОБРАЋАЈ


 – Обавештење о нацрту одлуке о накнадама за коришћење јавних површина коју доноси Скупштина града Бора


– Број запослених и преглед финансијских података за месец март 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градксо веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


– ПРЕДЛОГ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ГРАДУ БОРУ У 2019. ГОДИНИ

– РАНГ ЛИСТA КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ГРАДУ БОРУ У 2019. ГОДИНИ


– Број запослених и преглед финансијских података за месец фебруар 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


– Број запослених и преглед финансијских података за месец јануар 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


– Позив на усмену расправу у циљу споразумног одређивања накнаде за експроприсане непокретности –  Живковић М., Станимировић П., Станковић Д., Ступаревић Д.


– Oбавештење о обавези годишњег извештавања за локални регистар извора загађивања

Обрасци за извештавање


– Обавештење о увиду у Посебан бирачки списак националних мањина у вези предстојећих избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 04. новембар 2018. године


– Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града бора за 2019. годину

Образац захтева – право пречег закупа – сточарство

Образац захтева – право пречег закупа – инфраструктура

– Jавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора за 2019. годину

Образац захтева – коришћење без накнаде


Обавештење о коначној листи реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица доделом 17. стамбених јединица у закуп са могућношћу куповине


– Обавештење о објављивању одлуке о решавању стамбених потреба избеглица доделом стамбене заједнице у закуп са могућношћу куповине.


Јавни позив свим заинтересованим правним и физичким лицима за подношење предлога за утврђивање назива улица, тргова и заселака на територији општине Бор


– Списак удружења грађана на територији града Бора


ЈАВНИ УВИД У

Нацрт плана детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у сливу Борске реке и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречићавање отпадних вода у сливу Борске реке (СПУ)

План детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода у сливу Борске реке – Радна верзија нацрта плана

Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Графички прилози


– Број запослених и преглед финансијских података за месец март 2018. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу


– Број запослених и преглед финансијских података за месец фебруар 2018. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу


– Протокол о међусекторској сарадњи на превенцији и заштити деце и ученика завршних разреда средњих школа, од насиља, злостављања и занемаривања на територији општине Бор


 

Текстуални део                                 Графички део


– Број запослених и преглед финансијских података за месец jануар 2018. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу


– Број запослених и преглед финансијских података за месец децембар 2017. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу


– Број запослених и преглед финасијских података за месец новембар 2017. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и општинску управу


– РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БОР ОПШТИНСКА УПРАВА  Оглашава ЈАВНИ УВИД У

Нацрт Плана генералне регулације градског насеља Бор и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације градског насеља Бор на животну средину

ОГЛАС           КАРТЕ            СКИЦЕ              ИНФРАСТРУКТУРА              ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ              СПУ


– Обавештење о померању термина одржавања јавне седнице


– Број запослених и преглед финасијских података за месец октобар 2017. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и општинску управу


– Број запослених и преглед финасијских података за месец септембар 2017. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и општинску управу


– Број запослених и преглед финасијских података за месец август 2017. године за Скупштину општине, Предсеника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и општинску управу


Регистар националног интернет домена уз подршку Општине и РТБ Бор организује у хотелу Језеро бесплатан једнодевни семинар за мале привреднике

ПОСЛОВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

– Број запослених и преглед финасијских података за месец јун 2016. године

– ОБАВЕШТЕЊЕ o издатом пословном  простору

– ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О УВИДУ У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК РАДИ ВРШЕЊА ПРОМЕНА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – жичара партија 2

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – жичара партија 1

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка возила

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка електричне енергије

– КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ