На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.01.2020. године у периоду 09:00h до 12:00 часова евидентирано je сатно прекорачење концетрације SO2 на мерној станици Брезоник које се сматра опасним по здравље људи:

2020-01-15 09:00:00 1230.14
2020-01-15 10:00:00 5128.91
2020-01-15 11:00:00 1002.06
2020-01-15 12:00:00 751.84