Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 23.03.2020. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova je evidentirano satno prekoračenje koncetracije  sumpordioksida na mernom mestu Gradski park u 19:00 koje iznosi 597,26 ug.m-3  kao i koncentracije susupendovanih čestica u 6:00 u iznosu od 135,9ug.m-3