Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu odluke o izmenama i dopunama odluke o naknadama za korišćenje javnih površina

 

Poziv