На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.10.2019. године у периоду од 00:00h до 23:59h није установљено прекорачење у концентрацији SО2 и концентрацији суспендованих честица PM10 на аутоматским мерним станицама на територији града Бора.