На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан
30.11.2019. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано
сатно прекорачење концетрације SO2 и суспендованих честица ПМ10 и ПМ2,5 на мерним станицама на територији града Бора.