На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 30.03.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано сатно прекорачење концетрације  сумпордиоксида.

Такође, у току наведеног периода  евидентирана су прекорачења концентрације суспендованих честица величине ПМ10 на м.м. Градски пак:  
  ПМ 10 ПМ 2,5
2020-03-30 05:00:00 50.2 41.49
2020-03-30 06:00:00 58.51 47.06
2020-03-30 07:00:00 57.18 46.78
2020-03-30 08:00:00 59.1 45.29
2020-03-30 09:00:00 58.85 42.75
2020-03-30 10:00:00 59.07 39.84
     
2020-03-30 12:00:00 51.58 35.66
2020-03-30 13:00:00 55.56 39.59
2020-03-30 14:00:00 59.91 46.13
2020-03-30 15:00:00 60.25 49.28
2020-03-30 16:00:00 54.82  

 

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст