На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 29.11.2019. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано je сатно прекорачење концетрације SO2 на мернoj станици Градски парк у  08:00 – 608,14μg/m3 и на мерној станици Брезоник у 01:00 – 559,72 μg/m3  и 09:00 – 513,81μg/m3.
 
Регистровано је и прекорачење концентрације суспендованих честица ПМ10 и ПМ2,5  на мерној станици Градски парк :
                       ПМ10   ПМ2,5
2019-11-29 08:00:00

77.09

56.4