На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 29.07.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксидa:

 

  Брез. Слат. Г.Парк Инст.
2020-07-29 08:00:00 112.35 118.19 632.82 487.66
2020-07-29 09:00:00 542.87 78.47 81.77 100.35
 
Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица величине ПM10 на мерном месту Градски парк
 
2020-07-29 08:00:00 117.05
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст