На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 28.03.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида на мерном месту
 
 
  Г.Парк Брез.
2020-03-28 08:00:00 506.76 63.33
2020-03-28 09:00:00 309.8 593.52

Што се тиче концентрације суспендованих честица величине ПМ 10 у току 24 сата су само три мерења евидентирала дозвољене концентрације (у 18, 19 и 21 сат). Сва остала мерења показују прекорачења концентрација и исте су се кретале у опсегу од 148,68 до 50,07 ug.m-3

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст