На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк током целог посматраног периода.

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст