Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 26.02.2020. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano satno prekoračenje koncetracije SO2 i suspendovanih čestica PM10 i PM2,5  na mernim stanicama na teritoriji  grada Bora.