Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 25.03.2020. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova je evidentirano satno prekoračenje koncetracije  sumpordioksida na mernom mestu  Gradski park  

2020-03-25 01:00:00 302.88
2020-03-25 02:00:00 371.45
2020-03-25 03:00:00 740.85
2020-03-25 04:00:00 614.6

Takođe, evidentirana su prekoračenja koncentracije suspendovanih čestica na mm Gradski park: 

2020-03-25 06:00:00 57.8