Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 
25.02.2020. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano
satno prekoračenje koncetracije SO2.
 
Registrovano je prekoračenje koncentracije suspendovanih čestica PM 10 na mernoj stanici Gradski park:
 
 

PM10

2020-02-25 07:00:00

92.64

2020-02-25 08:00:00

123.09

2020-02-25 09:00:00

53.51

2020-02-25 11:00:00

52.18

2020-02-25 14:00:00

66.04

2020-02-25 15:00:00

79.6

2020-02-25 16:00:00

77.53

2020-02-25 17:00:00

61.92

2020-02-25 23:00:00

50.96