На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.07.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на ММ Градски парк:    

 

  Инст.  Слат.  Г.парк  Брез.
2020-07-24 12:00:00 16.25 39.8 426.99 6.16
2020-07-24 21:00:00 20.66 37.59 772.78 5.38
2020-07-24 22:00:00 21.34 34.51 498.83 5.39

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица величине ПM10 на мерном месту Градски парк  

  ПМ10  ПМ2,5
2020-07-24 10:00:00 52.79 18.34
2020-07-24 16:00:00 68.03 22.54
2020-07-24 18:00:00 59.94 15.63
2020-07-24 19:00:00 60.69 16.99
2020-07-24 21:00:00 51.16   21.5
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст