Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 24.03.2020. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova je evidentirano satno prekoračenje koncetracije sumpordioksida na mernom mestu Brezonik i Gradski park 
 
        Gradski Park   Brezonik
2020-03-24 18:00:00 4.35 2.58   1055.31 15.06
2020-03-24 19:00:00 3.39 6.08   622.17 14.26
2020-03-24 20:00:00 3.43 5.82   737.8 15.54
Takođe, evidentirana su prekoračenja koncentracije suspendovanih čestica na mm Gradski park:
 
  PM10  PM2,5
2020-03-24 17:00:00 51.56 35.5
2020-03-24 18:00:00 58.74