На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан
24.02.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано
сатно прекорачење концетрације SO2.
 
Регистровано је прекорачење концентрације суспендованих честица ПМ 10 на мерној станици Градски парк:
 
 

ПМ10

2020-02-24 00:00:00

74.84

2020-02-24 06:00:00

103.54