На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида на мм Градски парк, приказано је у следећој табели:
  
2020-04-23 15:00:00 752.28
2020-04-23 16:00:00 597.61
2020-04-23 22:00:00 376.03

Прекорачење концентрације суспендованих честица величине ПМ10 на мм Г.парк, може се видети у табели која следи:

  ПМ10 ПМ2,5
2020-04-23 07:00:00 79.31 27.98
2020-04-23 11:00:00 74.94 25.14
2020-04-23 12:00:00 66.63 21.63
2020-04-23 18:00:00 65.32 20.29
2020-04-23 19:00:00 116.75 33.43
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст