На основу извештаја са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.08.2020. године у периоду од 00:00 до 23:59 часова није било евидентирано сатно прекорачење концентрације сумпор-диоксида.

Током истог периода нису евидентирана прекорачења суспендованих честица на мерном месту Градски парк. 

Промени величину фонта
Контраст