На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.03.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење концетрације суспендованих честица и сумпордиоксида ни на једном мерном месту.
Промени величину фонта
Контраст