На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.01.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано je сатно прекорачење концетрације SO2 на мерним станицaма: 

  Брезоник  Кривељ  Слатина  Институт
2020-01-14 09:00:00       638.36
2020-01-14 10:00:00 2749.29   451.58  
2020-01-14 11:00:00 3077.54 615.27    
2020-01-14 12:00:00 358.25      
2020-01-14 13:00:00 442.66      

Регистровано је и прекорачење концентрације суспендованих честица ПМ10 и ПМ2,5  на мерној станици Градски парк :  

   

  ПМ10  ПМ2.5
2020-01-14 09:00:00 101.87 82.52
2020-01-14 10:00:00 71.17 56.2
2020-01-14 11:00:00 52.35  
2020-01-14 20:00:00 50.17