На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.07.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није било сатног прекорачења концентрације сумпордиоксида.
Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења суспендованих честица  на мерном месту Градски парк.
Промени величину фонта
Контраст