На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.03.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано сатно прекорачење концентрације сумпордиоксида на следећим мерним местима:

 

  Брез.  Г.Парк  Инсти.
2020-03-13 08:00:00 443.68 288.87 326.41
2020-03-13 09:00:00 650.85 288.87
2020-03-13 10:00:00 355.64

Прекорачење концентрације суспендованих честица ПМ10 забележено је на мерном месту Г.Парк :

2020-03-13 07:00:00 51.09
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст