На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.02.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано je сатно прекорачење концетрације SO2 на мерним станицaма:

  Брезоник Кривељ Градски парк Институт
2020-02-13 00:00:00   424.54    
2020-02-13 01:00:00   373.89    
2020-02-13 04:00:00       475.31
2020-02-13 08:00:00 364.3      
2020-02-13 09:00:00 2939.4      
2020-02-13 10:00:00 1492.63      
2020-02-13 20:00:00     648.14 406.53
2020-02-13 21:00:00     775.66 309.17
2020-02-13 22:00:00     905.95 539.9

Регистровано је и прекорачење концентрације суспендованих честица ПМ10 на мерној станици Градски парк :  

  ПМ10
2020-02-13 08:00:00 60.19
2020-02-13 20:00:00 53.01