На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.01.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано je сатно прекорачење концетрације SO2 на мерној станици Градски парк у 09:00 – 546,29 μg/m3 и Брезоник у 10:00 – 1041,22 μg/m3.
 
Регистровано је прекорачење концентрације суспендованих честица ПМ10 и ПМ2.5 на мерној станици Градски парк:
 
 

ПМ10

 ПМ2.5
2020-01-13 02:00:00

55.61

50.45

2020-01-13 03:00:00

51.77

 

2020-01-13 08:00:00

75

66.98

2020-01-13 09:00:00

108.53

94.1