На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.10.2019. године у периоду од 00:00h до 23:59h на мерној станици Брезоник у 9h евидентирано је прекорачење дозвољене сатне вредности концентрације сумпордиоксида које је износило 403,17 μг/m3 , док на осталим мерним станицама није регистровано прекорачење у концентрацији SО2 и концентрацији суспендованих честица PM10.