На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.01.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано je сатно прекорачење концетрације SO2 на мерној станици Градски парк у 12:00 – 492,83 μg/m3.
 
Регистровано је прекорачење концентрације суспендованих честица ПМ10 и ПМ2.5 на мерној станици Градски парк:
  ПМ10 ПМ2.5
2020-01-12 11:00:00 54.62  
2020-01-12 12:00:00 58.82  
2020-01-12 15:00:00 71.87 58.16
2020-01-12 16:00:00 50.06  
2020-01-12 18:00:00 52.99 50.36
2020-01-12 19:00:00 57.95 52.28
2020-01-12 20:00:00 54.67 50.44
2020-01-12 22:00:00 50.5  
2020-01-12 23:00:00 51.77