На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.12.2019. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано je сатно прекорачење концетрације SO2 на мернoj станици Градски парк:
 
2019-12-11 07:00:00

378.28

2019-12-11 12:00:00

441.76

2019-12-11 14:00:00

445.58

2019-12-11 16:00:00

959.81

2019-12-11 17:00:00

992.19

Регистровано је и прекорачење концентрације суспендованих честица ПМ10 и ПМ2,5  на мерној станици Градски парк: 
 
 

ПМ10

 ПМ2.5
2019-12-11 07:00:00

72.22

58.64

2019-12-11 09:00:00

51.52

2019-12-11 10:00:00

59.17

2019-12-11 12:00:00

63.45

57.6

2019-12-11 13:00:00

58.09

2019-12-11 14:00:00

88.32

57.94

2019-12-11 16:00:00

83.11

58.9

2019-12-11 17:00:00

50.77