Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 11.11.2019. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova evidentirano je satno prekoračenje koncetracije SO2 na mernoj stanici Gradski park u 09:00h  -627,12 μg/m3 i mernoj stanici Instut u 09:00h – 768,68 μg/m3