На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.02.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано je сатно прекорачење концетрације SO2 на мерним станицама:
 
 

Институт

Брезоник

2020-02-11 09:00:00

451.26

 

2020-02-11 10:00:00

 

626.47

2020-02-11 11:00:00

 

402.92

 
На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине  није евидентирано сатно прекорачење суспендованих честица ПМ10 и ПМ2,5  на мерним станицама на територији  града Бора.