На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.01.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано je сатно прекорачење концетрације SO2 на мерној станици Слатина у 09:00 – 650.78 и 10:00 – 455.42 μg/m3.
 
Регистровано је прекорачење концентрације суспендованих честица ПМ10 на мерној станици Градски парк у 11:00 – 60.06 и 12:00 – 53.91