Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 10.11.2019. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano satno prekoračenje koncetracije suspendovanih čestica a na mernom mestu Gradski park je u 6:00 izmererno 63,14 SO2  μg/m3 i 50,25 μg/m3