На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.11.2019. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење концетрације суспендованих честица а на мерном месту Градски парк је у 6:00 измерерно 63,14 SO2  μg/m3 и 50,25 μg/m3