На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано сатно прекорачење концетрације  сумпордиоксидакао ни концентрације суспендованих честица.
Промени величину фонта
Контраст